תורתך שעשועי 7

ליהושע היה הרבה ניסיון עם אלוהים. הוא ראה את כוחו של אלוהים בזמן שבני ישראל צעדו במדבר, ולא שכח אותו בגלל הרגשות של הרגע. לכן, אלוהים בחר בו להנהיג את עם ישראל אחרי מותו של משה. הוא היה גיבור של אלוהים. אחריו באו השופטים, שגם הם היו גיבורים של אלוהים. מדוע? כי הם בחרו ללכת בדרכיו. בואו נהיה אנחנו גיבורים של אלוהים ונעודד גם את הילדים להצטרף להיות גם הם בני-חיל.

סדרת לימוד

"/>
To Top ↑