העוגן 3

סדרת לימוד

אלוהים הוא יצירתי בטבעו והינו ישות חברתית. שאיפתו מראשית הכול הייתה להתחבר עם בני האדם, גולת הכותרת של הבריאה. באופן מיוחד נשף אלוהים אל תוך אפו של האדם את רוח החיים שנבעה מרוחו. הוא התהלך בגן עדן בחברת אדום וחווה. כשהלכו בני ישראל במדבר הוא ציווה על משה להקים לו משכן בקרב העם. הוא רצה לשכון בתוכם. בארץ כנען בנה שלמה בית קבע לאלוהים, והוא שכן בתוכם. אך בית זה נחרב וגם הבית השני שהוקם לכבודו. האם זה אומר שאלוהים לא שוכן בייננו יותר? ואיך הקהילה קשורה לכל זה?

 "/>
To Top ↑