להורדה     |     ליחידים

זהו פורמט להורדה של שיעור א׳ בסדרת הלימוד ״גיבורים של אלוהים״ מתוך הספרים יהושע ושופטים. בשיעור זה ילמדו הילדים כיצד אלוהים כרת עם בני ישראל ברית בהר סיני: הוא יהיה להם לאלוהים והם יהיו לו לעם. בברית זו אלוהים קבע את התנאים - על בני ישראל ללכת אחריו, לעשות את רצונו ולציית לו והוא יברך אותם. אך אם לא יצייתו לו - ברכתו לו תהיה עליהם. אלוהים ידע שעבור בני ישראל יהיה זה אתגר גדול, אך הוא גם הבטיח לעזור להם ולהדריך אותם, וכן גם אותנו, והוא אכן מקיים את הבטחותיו. השיעור מבוסס על יהושע פרק א 18-1.

"/>
To Top ↑