לא קל ללמוד את סדר הספרים בתנ"ך. פוסטרים אלה יעזרו למצוא כל מקום בדבר ה' בקלות ובמהרות.

לשימוש בבית, בקהילה, בבית הספר ובכל מקום אחר.

"/>
To Top ↑