הדרך הטובה ביותר לבנות קשר עם כל אדם הוא לבלות זמן איתו. אותו הדבר עם אלוהים, כדי לבנות קשר חזק איתו, צריך מידי יום לבלות זמן איכות בדברו.

חוברת זו מתאימה לילדים מהגיל שבו הם יודעים לקרוא וגם לאלו שלומדים עברית.

הילדים יוכלו לקרוא בדבר ה' ולעשות פעילות קצרה בעקבותיה כדי להתעמק בכתוב.

"/>
To Top ↑