שני פוסטרים לטלייה ועליהם סדר הספרים בתנ"ך ובברית החדשה, שהם לא רק לקישוט אלא גם שימושיים!

"/>
To Top ↑