סידרת לימוד

בואו איתי לבית ה' (מעשי השליחים): ישוע עלה לשמיים ושלח את רוח הקודש להנחות את המאמינים בו. המאמינים, בכוחו של רוח הקודש, בישרו את הבשורה לכל מי שרק רצה לשמוע ורבים נושעו. היו כאלה שלא אהבו את התפשטות הבשורה וגרמו צרות עד כדי כך רבות שמאמינים רבים הצטרכו לברוח מירושלים. כך הגיעה הבשורה עד קצבי תבל. נלמד על פעולה ה' דרך המאמינים כמסופר בספר מעשי השליחים.

"/>
To Top ↑