חשוב שילדים ילמדו את סדר ספרי התנ״ך והברית החדשה, ואכן פלקטים אלו יוכלו לעזור להם לעשות זאת. הערכה כוללת 2 שני פלקטים אותם תוכלו לתלות בכיתת השבת או בבית.

"/>
To Top ↑