לחיים בדרך 2

הדרך העיקרית שבה אלוהים מדבר אלינו היום הוא דרך דברו. אבל כיצד קיבלנו את דבר ה'? מי כתב אותו? בסדרת לימוד זו נלמד על אנשים כמו משה, דוד, יאשיהו, דניאל, יוחנן וטימותאוס, אנשים שאלוהים השתמש בהם כדי לכתוב את דבר ה'.

"/>
To Top ↑