להורדה     |     לארגונים

שיעור א' בסדרת הלימוד: שעשועי 7: גיבורים של אלוהים

שיעורים מתוך ספרי התנ"ך יהושע ושופטים

ההבטחה – בהר סיני אלוהים כרת עם בני ישראל ברית: הוא יהיה אלוהיהם והם יהיו ילדיו. בברית זו אלוהים קבע את התנאים- בני ישראל צריכים ללכת אחריו לעשות את רצונו בכל זמן והוא יברך אותם. אם הם לא יישמרו את הבטחתם ויצייתו לאלוהים, תבוא עליהם קללה. אלוהים הבטיח שזה לא יהיה קל, אך יהיה עליהם להיות חזקים ואמיצים ואלוהים הבטיח לתת להם את הכוח. אלוהים תמיד מקיים את הבטחותיו.

 השיעור מתוך יהושע פרק א 18-1

"/>
To Top ↑