סרטון לילד ניסיון 1

סתם כותרת על הסרטון שדךגכלחדשגכדשג שדךגלכחשדג שדקךכלח שדגכךלח שדףךקלכח ש’דךלכח’שק כ

פסח

יציאת מצריים היא אירוע מכונן ביחס של בני ישראל עם ה’. לאחר שמשפחת יעקב גדלה והפכה לעם במשך 430 השנה שהייתה במצריים, על פי הבטחת אלוהים לאברהם, אלוהים החליט שהגיע הזמן להחזיר אותם לארצם ולהקים את בריתו איתם. היה חשוב לה’ שעם ישראל, והעמים מסביב, ידעו כי הוא האלוהים העומד מאחורי עם ישראל ולא שום […]

To Top ↑