כמה טוב

אלוהים הוא תמיד טוב, דבר אלוהים מספר לנו על כך, ואנחנו אפילו ראינו את זאת במו עיינינו!

אלוהים שומר על כל ילדיו

  לאלוהים איכפת בכל אחד, הרי הוא ברא אותם! לאלוהים איכפת בכל אחד, הרי הוא ברא אותם! לאלוהים איכפת בכל אחד, הרי הוא ברא אותם!    

To Top ↑