לאחרונה מורה אחד שיתף שיעור שהוא לימד את הכיתה הבוגרת, כיתות ד ומעלה.

מטרה

להביא את הילדים להכרה בצורך שלהם במושיע.

מה צריך

שלושה כדורים זהים (כמו כדורי טניס)

נייר צלופן שקוף

נייר עטיפה אטום

קופסה גדולה מספיק עבור כדור אחד

הכן מראש

עטוף את הכדורים – את הכדור הראשון עטוף בנייר הצלופן השקוף, את הכדור השני עטוף בנייר עטיפה אטום כך שייראה בצורתו ובגודלו כמו הכדור הראשון, ואת הכדור השלישי הנח בתוך קופסה ועטוף אותה יפה.

להתמקד

הרם את הכדור העטוף בנייר הצלופן השקוף ושאל את הילדים: מה זה?

הרם את הכדור העטוף בנייר העטיפה היפה ושאל: מה זה? לאחר שענו, הסר את העטיפה.

הרם את הכדור השלישי ושאל: מה זה? אם יאמרו קופסה, שאל מה יש בתוך הקופסה, ולאחר מכן הסר את העטיפה וגלה את הכדור.

לגלות

קיראו את אל הרומים א’ 17-16.

בפסוקים אלו אנו רואים כמה דברים חשובים.

? שאול השליח אומר שהוא לא מתבייש. ממה הוא לא מתבייש?

? למה הוא לא מתבייש מבשורת המשיח?

? לבשורת המשיח יש כוח להושיע את מי?

בואו נחזור להדגמה שעשינו בתחילת השיעור.

? בשלושת המקרים, הבסיס של החבילה הארוזה היה זהה. מה היה בכולם? כדור.

אפשר לדמות את הכדור הזה אלינו בתור בני אדם. אלוהים ברא את כולנו עם צורך פנימי זהה, בכולנו הוא נטע את הכמיהה והצורך לקשר אישי עם אלוהים. אומנם העטיפות של הגוף שלנו שונות, אם אנחנו מאיראן, מיפן, מברזיל, מטנזניה או מישראל, אם אנחנו בנים, בנות, ילדים, מבוגרים, אבל מבפנים לכולנו יש צורך בסיסי אחד וזה הצורך באלוהים.

מהי אותה בשורה המוזכרת בפסוקים שקראנו? פיתחו את הראשונה אל הקורינתים ט”ז 4-1 ונגלה. קיראו את הפסוקים.

? מהי אותה בשורה על פי הפסוקים?

ישוע מת בעד חטאינו, נקבר וקם לתחייה ביום השלישי ויושב היום לימין האלוהים. שם הוא מכין לנו בית, כדי לקחת אליו את כל אלה המאמינים בו. שוחח עם הילדים על הבשורה. הרחב ככל שצריך.

להגיב

גם בנו אלוהים שם את הצורך הבסיסי הזה באלוהים. גם בך, וגם בי.

? איפה אתה נמצא בקשר שלך עם אלוהים? האם ביקשת ממנו סליחה על חטאיך ואתה מאמין שהוא סלח לך?

אם כן, תודה לאל! ספר לכולם על אמת זו, זו מצווה שאלוהים נתן לנו המאמינים בו.

אם התשובה היא לא, תוכל לעשות זאת עכשיו. אלוהים כמה לקשר אישי איתך.

המשיכו לשוחח כפי שמדריך אתכם האדון.

To Top ↑