לוקס הרופא לקח את אונסימוס לפגוש את פולוס. השניים דיברו שעות רבות ואוניסימוס חש שיש בתוכו מלחמה, הוא ידע שעליו להיכנע לאדון. ואכן כך עשה, ואת לבו הציפו שלום, ביטחון ושמחה. ומה עכשיו? מה יהיה הצעד הבא של אוניסימוס במסע חייו?

 

To Top ↑