מועד חתונת הקיסר נרון לפומפאה התקרב. ביום זה יהיו קרבות מיוחדים! ואכן, הקרבות היו קשים מתמיד. הקרב הסופי היה הקשה מכל, הקרב דרש מאונסימוס את כל כוחותיו הנפשיים. לקראת סוף הקרב הוא שמע את קולות הקהל צועקים: ׳חרב העץ, חרב העץ!׳ ואז עקילס הופיע.

To Top ↑