פולמון הגיע לבקר את פילימון כדי לשמוע אם הצטרף לגילדה. לאחר שפילימון סיפר לו על אודות האדון ישוע פולמון עזב בכעס. אונסימוס רצה לראות את אירנה שוב, הוא חלם עליה זמן רב. הזדמנות הגיע ללכת ללאודיקאה, ואונסימוס יצא בחפץ לב מוקדם מאוד בבוקר. האם יפגוש שם את אירנה?

To Top ↑