ספר כתבי הקודש הוא הספר המודפס והמבוקש ביותר בעולם כבר מאות שנים. בתקופה הקומוניסטית במזרח אירופה היה אסור להחזיק את דבר ה’. כיצד התמודדו המאמינים עם איסור זה?

To Top ↑