לאלוהים איכפת בכל אחד, הרי הוא ברא אותם!

לאלוהים איכפת בכל אחד, הרי הוא ברא אותם!

לאלוהים איכפת בכל אחד, הרי הוא ברא אותם!

 

 

To Top ↑