זהו סיפורו הנפלא של טונגה שחי בג’ונגלים של אפריקה עם משפחתו. אביו היה הצ’יפ של הכפר שלו. מכיוון שטונגה היה בנו של מנהיג הכפר הוא נקלע פעמים רבות לצרות. יום אחד חטפו אותו אנשים רעים כדי לקבל כופר מאביו. אבל אביו של טונגה היה עני ולא היה לו איך לשלם כדי להחזירו. לאחר ימים רבים בשבי, טונגה הצליח לברוח, הוא רץ בג׳ונגל מבלי לדעת לאן מועדות פניו, רק אור קטן הנחה את דרכו. מה מצא טונגה בסופו של המסע? ומי שמר עליו?

To Top ↑