הפקת חומרי לימוד כרוכה בהשקעה כלכלית גדולה.

תרומתך תעזור לילדינו לשמוע יותר על האדון ישוע, להעמיק את אמונתם ולחזק את המשפחות שלהם.

תרום היום, והשפע על חיי ילדנו לנצח!