תנאי שימוש באתר “מדליון ישראל”

תקנון השימוש באתר הנ”ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.

קדימון

 1. אתר “מדליון ישראל” (להלן “האתר”) הוא אתר המשמש כאתר מידע, המחשה וחנות וירטואלית לציבור הגולשים בישראל.
 2. כל אדם שמלאו לו 18 שנים ומעלה רשאי להשתמש באתר ולבצע עסקאות והזמנות באתר, בכפוף להסכמתו לתנאי השימוש באתר המפורטים כאן.
 3. בעשותך שימוש באתר זה ובגלישה בו הנך מצהיר כי ידוע לך שהאתר “מדליון ישראל” שייך לעמותה “מדליון” שהינה עמותה משיחית המפיצה חומרים שמטרתם לימוד התנ”ך והברית החדשה לילדים ולנוער משיחי.
 4. האתר בבעלות “מדליון” הוצאה לאור ע”ר (“מדליון”) והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן. בעשותך שימוש באתר, בהזמנה, ברכישה ובגלישה בו, הנך מסכים למדיניות הפרטיות של האתר ולכל הנאמר בתקנון זה והנך מתחייב לציית לכללים המפורטים בתקנון זה.
 5. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.
 1. המשתמש באתר מתחייב לא להקליד ולהעלות לאתר “מדליון ישראל” כל מידע המכיל וירוסים, פצצות זמן, תולעים, סוסים טרויאנים או רוטינות תכנות מחשב אחרות המיועדות לגרום הפרעה, נזק, יירוט או הפקעה לכל מערכת אתר האינטרנט “מדליון ישראל” ולמידע בו, או הפוגע בזכויות הקניין הרוחני של “מדליון ישראל” ו/או צד ג’.
 2. השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. כמו כן “מדליון ישראל” אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר או הפעילות בו לא תופסק באופן זמני על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

קניין רוחני

 1. האתר כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, לוגו, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר הנ”ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של אתר “מדליון ישראל” ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר “מדליון ישראל”. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש. כל מי שייעשה או ינסה לעשות שימוש בקניין הרוחני של “מדליון ישראל” ללא אישור בכתב הניתן מראש, יהא חשוף לתביעה משפטית בפני הערכאה המוסמכת על פי הדין.

תוכן האתר

 1. אנו שואפים לספק לכם את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג’ או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. לכן איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות/ הורדת האתר.
 1. קישורים חיצוניים לאתר אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.
 1. האחריות לתוכן המודעות הפרסומיות המתפרסמות על ידי צד שלישי באתר היא על המפרסמים בלבד. לאתר אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומי של צדדים שלישיים באתר או למהימנותם ואין כל עידוד מצד האתר לרכוש את המוצע בתכנים פרסומיים מצדדים שלישיים אלו.
 1. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של “מדליון ישראל” ואין לעשות בהם שימוש אשר נועד את האמור בתקנון זה (ראה סעיף 8) למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.
 1. אין להשתמש בשירותי האתר למטרות רווח או למטרות מסחריות.
 1. המשתמש באתר מתחייב כי כל שימוש, ‘הורדה’ או הדפסה של תכנים מהאתר תעשה לשימוש אישי בלבד ובהתאם להוראות הספציפיות המופיעות בכל דף ודף מדפי האתר.
 1. בכל הורדת תכנים מהאתר, המשתמש מתחייב להשאיר את הלוגו על התכנים ולא לבצע שינוי או עיבוד של התכנים. בנוסף המשתמש מתחייב לא לאכסן כל מידע מאתר זה באתרים אחרים ברשת האינטרנט ללא אישור מפורש בכתב.

ניהול משתמשים ומבקרים באתר

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת ה- IP של המחשב שלו, כתובת ה- MACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.
 1. צוות האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע, מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר “מדליון ישראל”.
 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות אם לפרסם או לא לפרסם, לבטל או למחוק תגובות גולשים העושים שימוש באתר.
 2. במידה ויפר משתמש תנאי תקנון ו/או הוראת כל דין, תהא החברה רשאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה עליו לפי שיקול דעתה, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך והנך מוותר בזאת על כל טענה כלפי “מדליון ישראל” בעלי מניותיה, מנהליה ועובדיה בקשר עם חשיפת הפרטים כאמור.
 3. משתמש שיפר תנאי תקנון זה ו/או יפר כל דין ו/או זכות של צד שלישי, יהיה עליו, במידה ובעלי האתר יבחרו בכך, לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ונושאי משרה בה, או מי מטעמם, בגין כל הפסד, אבדן רווח, נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט.
 4. אם וככל שיקבע בית המשפט, או כל גורם שיפוטי מוסמך אחר, כי הוראה מהוראות תקנון זה הינה בלתי תקפה או בלתי חוקית, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון או את יתר חלקי אותה הוראה שבוטלה או צומצמה.

רכישה באתר, תשלום, אספקה וביטול עסקה

 1. התמונות המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד.
 2. “מדליון ישראל” רשאית לעדכן את כל המחירים המופיעים באתר בכל עת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה הוא המחיר המצוין בעת ביצוע ההזמנה באתר.
 3. מחירי הספרים אינם כוללים דמי משלוח.
 4. איסוף עצמי ע”י הלקוח יבוצע בתיאום מראש ממשרד “מדליון”.
 5. “מדליון ישראל” אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים המופיעים באתר. במידה והמוצר אינו זמין במלאי, לא תחויב בגינו.
 6. האתר “מדליון ישראל” הוא קניין של העמותה “האגודה המשיחית והשליחית”, שהינה עמותה רשומה, לכן המחירים באתר אינם כוללים מע”מ על פי דיני ישראל.
 7. אם מוצר מהאתר הוזמן על ידך לחו”ל, יתכן ויחולו עליו מיסים ותשלומים אחרים במדינה אליה הוא יישלח. תשלומים נוספים אלו יתווספו למחירי המוצר ויחולו עליך בלבד בהתאם להוראות כל דין במדינה אליה יישלח המוצר בהזמנתך.
 8. ביטול הזמנה תעשה בפנייה ישירה למשרד “מדליון” דרך פרטי יצירת הקשר המופיעים באתר. במידה והבקשה לביטול ההזמנה תתקבל לפני שליחת המוצרים, יזוכה הלקוח במלוא ערך ההזמנה.
 9. בכל מקרה של בעיה בהזמנה יש ליצור קשר ישירות עם משרד “מדליון”.
 10. ביטול עסקה מחמת פגם במוצר או אי התאמה (סעיף 14 ה (א) לחוק הגנת הצרכן)- יעשה בפנייה ישירה למשרד “מדליון” דרך פרטי יצירת הקשר המופיעים באתר. במקרה זה “מדליון” תבטל את החיוב/ תחזיר לך את הסכום ששולם בעד העסקה בכפוף להחזרת המוצר למשרד “מדליון”, על פי הוראות הדין.
 11. ביטול והחזרת מוצר מחמת אי התאמה או פגם (סעיף 14 ה (ב) לחוק הגנת הצרכן)- יעשה בהודעה בכתב. עליך להחזיר את המוצר למשרד “מדליון” כשהוא במצב חדש, ללא כל פגם, ובאריזתו המקורית, יחד עם כל נכס שקיבלת בעקבות עשיית העסקה.

במידה והמוצר שהוזמן על ידך הוחזר והתקבל במשרד “מדליון” במצב חדש, ללא פגם ובאריזתו המקורית, “מדליון” תחזיר לך בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בחזרה את הסכום ששולם על ידך בעד העסקה ללא דמי המשלוח.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של “מדליון ישראל” לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, לרבות על דרך של קיזוז.

גילוי נאות

 1. באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה. בכל העת, ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר, המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

איזור שיפוט

 1. בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלעה כל מחולקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדית של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בירושלים בלבד.
To Top ↑