תורתך שעשועי 6

הקהילה הראשונה, ביאת רוח הקודש, אלוהים מרפא איש עיוור דרך משרתיו, שליחי אלוהים מבשרים את הבשורה ורבים, גם אנשים שלא מעם ישראל מאמינים במשיח ישראל!

במדריך למורה תמצא אל כל ההוראות והרעיונות שתצטרך כדי ללמד את הילדים על חייו של ישוע. בנוסף ישנם רעיונות לפעילויות העשרה שיחזקו את ההבנה של הילדים.

"/>
To Top ↑