שעשועי 4 – מדריך למורה

39.00

במדריך למורה תמצא אל כל ההוראות והרעיונות שתצטרך כדי ללמד את הילדים על חייו של ישוע. בנוסף ישנם רעיונות לפעילויות העשרה שיחזקו את ההבנה של הילדים.