7 בובות אצבע לשימוש כששרים שירים עם הילדים וכשמספרים סיפורי תנ"ך כמו דוד הרועה, הרועה הטוב, תהלים כג ועוד.

"/>
To Top ↑