ניגשתי לבנק לפני כמה ימים כדי להפקיד מזומנים. הכספרית לקחה את השטרות של מאה, חמישים ועשירים שקלים, עברה עליהם והחזירה לי את אחד מהשטרות של המאות. כששאלתי אותה לפשר העניין היא ענתה שהוא מזויף. זו הייתה אכזבה, אבל גם הצית את הסקרנות שלי. איך את יודעת? שאלתי. היא הראתה לי את כל הסימנים שיש על אחד מהשטרות הטובים ואז הראתה לי שאחד מהם חסר על השטר המזויף. כמה דומה זה לכל הקשור לתורות שקר.

משחר ההיסטוריה השטן ניסה להטות את האנושות מאלוהים ולהפיל אותה בשקרים שלו כדי שהוא יוכל לשלוט בה, בניסיון לקחת מאלוהים את השליטה על הבריאה. בתנ”ך רואים פעמים רבות על תורות שקר שחלחלו לתוך העם וההרס שהם הביאו: רבקה הביאה את הטרפים כאשר היא, יעקב וכל שאר המשפחה יצאו מבית אביה, לבן, אל ארץ כנען; בהר סיני בנו בני ישראל את עגל הזהב ועבדו אותו עד שמשה חזר והביא לסיום העניין ולהריגתם של עובדי האלילים; בלעם הביא להתבוללות של עם ישראל – שוב, תורת שקר והכל בשביל בצע כסף; בספר שופטים שוב ושוב רואים את המעגל של נהירה אחר אלילים, חיים קשים, חזרה בתשובה והשחרור של אלוהים. מדוע קרתה גלות בבל? בגלל שעם ישראל שכח את אלוהים והלך אחרי אלוהים אחרים. לאחר שובם של בני ישראל מבבל, בניסיון למנוע מהישנות עבודת האלילים בקרב העם, ההנהגה קבעה חוקים רבים, שבעצם לאט, לאט סטו מדרכו של אלוהים וכך הפרושים והצדוקים הדריכו את העם הרחק מאלוהים, שוב בתורות שקר. זה הרחיק את העם מאלוהים וממושיעו.

אזהרות

ישוע קרא לפרושים זאבים בלבוש של כבשים, מבחוץ הם מצוחצחים ויפים עושים את כל מה שהתורה אומרת, אבל בפנים הם הרחק מאלוהים ומטעים את הצאן שלהם מללכת אחרי המשיח. פולוס ממשיך ומזהיר את העם מהשטן שמתחפש לאריה שבא לטרוף ולהרוס עם תורות השקר שלו. בספר ההתגלות יוחנן דיבר ספציפית על תורת בלעם, שאמרה שאם אדם רוצה להאמין בישוע עליו להתגייר, ועל הניקולאוסים שלימדו להתפשר עם העולם ובכך להימנע מהרדיפות שבאו עם החיים על פי דבר ה’.

לאורך המשך ההיסטוריה אנו רואים פעמים רבות שבהם אנשים שונים מעם ישראל, רבנים וכן גם כנסיות, לימדו תורות שקר, שהטו את האנשים מאלוהים וממושיעו, וכל זה היה כדי לשלוט בעם ולהשיג תמלוגים כלכליים. כלי בידי השטן – תורות שקר.

פרשנות או תורת שקר?

ומה היא תורת שקר על פי הכתובים? שאול השליח באיגרת אל הגלטים א -8-9 מסביר את זה בצורה מאוד ברורה:

אך אם מישהו, אפילו אנחנו או מלאך מן השמים, יבשר לכם בשורה שונה מזו שבשרנו לכם, חרם יהיה! אני חוזר ואומר מה שאמרנו קודם לכן: אם מישהו ישמיע לכם בשורה שונה מזו שקבלתם, חרם יהיה!”

דבר ה’ הוא הקו המנחה שלנו. כל דבר שנשמע, שנקרא, שנראה או שנלמד תמיד חייב לעבור דרך הפילטר של דבר ה’. אם הוא תואם את דבר ה’, הוא נכון. אם משהו, אפילו משהו קטן ביותר, אינו תואם את דבר ה’, זהו לימוד שקר.

מה עונשם של מורי שקר? אלוהים לא מתפשר. דינם מוות (דברים יח’ 20). מדוע העונש כל כך חמור? כי מורי השקר מושכים את האנשים לאבדון, לריחוק נצחי מאלוהים. זהו ההיפוך הגמור מתוכניתו של אלוהים עבור הבריאה.

מה הקשר של זה אלינו, הורים ומורים של ילדים?

אלוהים נתן לנו את האחריות על הילדים שתחת השגתנו. יש לנו אחריות כפולה:

  1. לוודא שאנחנו לומדים את דבר ה’ באופן קבוע, כדי שנדע אותו בצורה טובה מאוד ונוכל לבחון כל דבר הבא אלינו אם על פי הכתובים הוא ואם לאו.
  2. ללמד את ילדינו את כתבי הקודש מגיל כמה שיותר צעיר כדי שגם להם יהיו הכלים להבחין מהו דבר נכון, ומה לא.

מתוך זה אלוהים נותן לנו אחריות להנחות את הילדים לבחון כל דבר אם מאלוהים הוא או אם לא. כיצד נלמד אותם? בכל סיטואציה צריך לבדוק אם יש בו דבר הסותר את דבר ה’. אם כן, להבין מהו הדבר הסותר את דבר ה’ ולדבר על מהו הדבר הנכון על פי דבר ה’.

הראשונה לטימותאוס ו’ 5-2 נותן לנו מספר דרכים לזהות אדם המלמד דבר שקר. תוכל לשאול מספר שאלות בסיסיות כדי לבדוק אם דבר מה הוא תורת שקר או לא:

  1. מה כתוב בדבר ה’ על הנושא?
  2. האם מה שאני קורא/שומע תואם את מה שכתוב בדבר ה’ על הנושא?
  3. האם הפסוקים שמביאים כדי לגבות את מה שנאמר מפורשים בתוך הקונטקסט שלהם?
  4. האם האדם שמלמד מביא לפילוג, כעס, קנאה, ריב, גדופים והתנצחויות?
  5. האם האדם שמלמד מטרתו להשיג תועלת לעצמו ממה שהוא מלמד?
To Top ↑