מצורפים שיעורים לדוגמה מהמדריך למורה של שעשועי 4. במדריך למורה תמצא רעיונות כיצד ללמד את השיעור בצורה אינטראקטיבית, כיצד להשתמש באמצעי ההמחשה כחלק אינטגראלי מהשיעור, מה לעשות עם דף העבודה שנועד לעזור לילדים לחזק את הנלמד בשיעור וליישם אותו ורעיון ליצירה נוספת הקשורה למטרת השיעור

שעשועי 4 תוכן העניינים

שעשועי 4 מדריך למורה שיעור 1

שעשועי 4 לתלמיד שיעור 1

שעשועי 4 המחשה לדוגמה

כתיבת תגובה