מדליון – מדבר אדוני לילדים ונוער

מדליון החלה את פעולתה בשנת 1974 במטרה לספק חומרי לימוד וספרות משיחית לילדים ונוער בקהילות המשיחיות בישראל.

מערכי הלימוד בנויים בשיטת הלמידה הפעילה עבור כיתות שבת, חוגי ילדים ולימוד בבית, במטרה לחנך את הילדים על פי עקרונות כתבי הקודש.

מהי שיטת הלמידה הפעילה? זו שיטה שמתומצטת במשפט הבא שאמר החכם הסיני קונפיציאס:

כאשר הילדים פעילים, הם לומדים בצורה בצורה האפקטיבית ביותר. הילדים לומדים תוך כדי שיתוף ועשייה, וכן מיישמים את הנלמד מדבר ה’ כדי שהוא ישנה את חייהם.

חומרי הלימוד שלנו מפעילים את הילדים מתחילת השיעור ועד סופו.

 

מערכי הלימוד כוללים: הוראות מפורטות למורה, ערכות לילד, אמצעי המחשה, סיפורים, ספרי רעיונות ועזרים אחרים.

החומרים הנמצאים באתר זה מיועדים להורדה ולרכישה רק למי שמלאו לו 18 שנה ומעלה.

מדליון הינו פרוייקט של האגודה המשיחית והשליחית, ע”ר 58-004-409-7