בדרך 4 כריכה לתלמידניישם את מה שלמדנו על ישוע ועל תלמידיו. גם אנחנו יכולים להיות תלמידי ישוע.

בדרך 4 תלמיד שעור ד

כתיבת תגובה