ישועה

חיי המאמין

אל ישוע בוא היום ·

         אלוהים אהב אותנו ·

        הדלת אני ·

         הו הו הו הושענא ·

         כן אהבני ישוע ·

שאלו ויינתן לכם ·

 אלוהים לא נתן לנו רוח אימה ·

אלוהים שומר על כל ילדיו ·

         אמשיך לספר על ישוע האדון ·

         אנחנו מחכים ·

        ברא בי תפארת האלוהים ·

  בטח אל ה ·

 גל עיני ואביטה ·

         התנ”ך הוא הטוב סיפרנו ·

         היו טובים ·

         חזק ה’ אלוהים ·

כן אהבני ישוע ·

לא בחיל ולא בכוח ·

   לכו הכריזו ·

         מה טוב האל אלי ·

         ספירת אפס ·

שאלו ויינתן לכם ·

         שירו, שירו ילדים ·

         שמחתי באומרים לי בית ה’ נלך ·

 

שירי הלל

סיפורי תנ”ך

        הו הו הו הושענא ·

        שירו, שירו ילדים ·

         אנחנו מחכים ·

התנ”ך הוא הטוב בסיפרנו ·

דניאל שיר א · 

דניאל שיר ב ·

 יהושפט המלך ·

לא בחיל ולא בכוח ·

סולם יעקב ·

 צבעי הקשת – נוח ·

         רוח חושך סערה ·

         שלח את עמי ·

 
 

 

אישיותו של אלוהים

פסוקים מהתנ”ך

אל אהבהו ·

אלוהים שומר על כל ילדיו ·

ה’ רועי ·

כמה טוב ·

     כן אהבני ישוע ·

         יש כוכבים ·

         חזק ה’ אלוהים ·

         נאמן המבטיח ·

         אלוהים אהב אתנו ·

‘בטח אל ה ·

 גל עיני ואביטה ·

ה’ רועי ·

 לא בחיל ולא בכוח ·

         ספירת אפס ·

         נר, נר ·

 

 

כתיבת תגובה