א

אל אהבה הוא

אל ישוע בוא היום

אלוהים אהב אותנו

אלוהים לא נתן לנו רוח אימה

אלוהים שומר

אנחנו מחכים

!אמשיך לספר על ישוע האדון

ב

בטח אל ה

 

ג

גל עיני ואביטה

 

ד

דניאל שיר א

דניאל שיר ב

 

ה

ה’ רועי

הדלת אני

הו הו הו הושענא

היו טובים

התנ”ך הוא הטוב סיפרנו

ג

גל עיני ואביטה

ח

חזק ה’ אלוהים

 

י

יהושפט המלך

ישוע הוא בן אלוהים

יש כוכבים

כ

כן אהבני ישוע

כמה טוב

ל

לא בחיל ולא בכוח

לכו הכריזו

 

מ

מה טוב האל אלי

נ

נאמן המבטיח

 

ס

ספירת אפס

סולם יעקב

צ

צבעי הקשת – נוח

 

ר

רוח חושך סערה

ש

שאלו

שירו שירו ילדים

שלח את עמי

שמחתי באומרים לי בית ה’ נלך

 

כתיבת תגובה