זהו שיעור לדוגמה מהמדריך למורה. במדריך תמצא רעיונות כיצד ללמד את השיעור בצורה אינטראקטיבית, כיצד להשתמש בחומרי ההמחשה כחלק אינטגראלי מהשיעור, מה לעשות עם דף העבודה שנועד לעזור לילדים לחזק את הנלמד בשיעור ורעיון ליצירה נוספת הקשורה למטרת השיעור.

התמצאות בכתובים מדריך למורה דוגמה

כתיבת תגובה