אלו שיעורים לדוגמה מהמדריך למורה. במדריך תמצא רעיונות כיצד ללמד את השיעור בצורה אינטראקטיבית, כיצד להשתמש בחומרי ההמחשה כחלק אינטגראלי מהשיעור ומה לעשות עם דף העבודה שנועד לעזור לילדים לחזק את הנלמד בשיעור.

התמצאות בכתובים שיעור א

התמצאות תוכן העיניינם

התמצאות דף עבודה 1

התמצאות דף עבודה 2

כתיבת תגובה