יש אלוהים אחד[1]. הוא מושלם[2] לאין סוף, וקיים לעד בשלוש הוויות: האב הבן ורוח הקודש[3].

ישוע המשיח הוא אלוהים אמתי ואדם אמתי[4]. בתור אדם הוא הורה מרוח הקודש ונולד מהבתולה מרים[5]. הוא מת על הצלב, הצדיק בעד החוטאים[6], כקורבן חלופי[7], וכל המאמין בו מוצדק על בסיס דמו הנשפך[8]. הוא קם לתחייה מן המתים לפי הכתובים[9]. הוא נמצא עכשיו לימין האלוהים ככהן הגדול שלנו[10]. הוא ישוב לכונן את ממלכתו, צדקתו ושלומו[11].

רוח הקודש הוא ישות אלוהים[12] שנשלח לשכון בכל מאמין, להדריכו, ללמדו ולמלאו[13]. הוא בא לשכנע את העולם על חטא, על צדק ועל משפט[14].

התנ”ך והברית החדשה, שביחד נחשבים לכתבי הקודש, נמצאו ללא טעות כפי שניתנו בתחילה, התקבלו מילולית מאת אלוהים ונכתבו בהשראתו. הם התגלות מושלמת של רצון אלוהים ושל תוכניתו לישועת בני האדם. בהם אלוהים מתגלה לבני אנוש. דבר ה’ הוא המדריך הבלעדי לחיים משיחים ולאמונה[15].

האדם נברא בצלם אלוהים ובדמותו[16]. הוא נפל משלמותו ומתמימותו כתוצאה של חוסר ציות, דבר שהביא למוות רוחני וגופני. כל אדם הוא בעל טבע חוטא מלידה[17], מופרד מאלוהים, ויכול להיוושע אך ורק דרך עבודת הכפרה של ישוע המשיח[18]. חלקם של אלה שאינם חוזרים בתשובה ואינם מאמינים באדון ישוע הוא ייסורים לעד[19], חלקו של המאמין הוא שמחה ואושר לעד[20] במלכות אלוהים.

הישועה באה דרך ישוע המשיח ומיועדת לכל אדם. מי שחוזר בתשובה ומאמין בישוע המשיח נולד מחדש מאלוהים ורוח הקודש שוכנת בו. הוא נהיה בן לאלוהים ומקבל את מתנת חיי העולם[21].

רצונו של אלוהים הוא שכל מאמין ישאף לקדושה גמורה[22], מופרד מחטא ומהעולם ויתמסר לגמרה לרצון אלוהים. הוא יקבל כוח מרוח הקודש לחיות חיים טהורים, מלאים בשרות משמעותי[23]. שינוי זה מתרחש בחייו של המאמין באותו רגע שהוא מאמין ומתחדש יום-יום[24].

הקהילה בנויה מכל האנשים המאמינים באדון ישוע המשיח, יהודים וגויים, אנשים שנושעו בדמו, ושנולדו מחדש מרוח הקודש. ישוע הוא ראש הגוף, שהוא הקהילה[25], שנשלחה לכל העולם לבשר את הבשורה לכל העמים[26]. הקהילה המקומית היא גוף של מאמינים בישוע שמתאספים כדי להלל את אלוהים, לחנך את באיה דרך דבר ה’, להתפלל, לעבוד את ה’, לבשר את הבשורה, לקיים את סעודת האדון ולהטביל מאמינים[27].

ביאתו השנייה של ישוע לארץ[28] תהיה פיזית ונראית לעין. באחרית הימים תהיה תחיה מן המתים של המאמינים והבלתי מאמינים, לראשונים תקומה לחיים[29], לאחרונים תקומה למשפט[30]. כל מאמין ייתן דין וחשבון לפני האדון על מעשיו[31]. זוהי תיקווה מבורכת של המאמין והיא אמת חשובה מאוד, המעודדת חיים טהורים ושרות נאמן[32].

[1] דברים ו 4

[2] מתי ה 48

[3] מתי כח 19

[4] פיליפים ב 11-6

[5] לוקס א 38-34

[6] הראשונה לפטרוס ג 18

[7] אל העברים ב 9

[8] אל הרומים ה 9

[9] מעשי השליחים ב 24-23

[10] אל העברים ח 1

[11] מתי כו 64

[12] יוחנן יד 18-15

[13] איגרת יוחנן טז 13; מעשי השליחים א 8

[14] יוחנן טז 11-7

[15] השנייה לפטרוס א 21-20; השנייה לטימותאוס ג 16-15

[16] בראשית א 27

[17] אל הרומים ג 23

[18] הראשונה אל הקורינתים טו 23-20

[19] ההתגלות כא 8

[20] ההתגלות כא 4-1

[21] טיטוס ג 7-4

[22] הראשונה לטסלוניקים ה 23

[23] מעשי השליחים א 8

[24] אל הרומים ו 14-1

[25] אפסים א 23-22

[26] מתי כח 20-19

[27] מעשי השליחים ב 47-41

[28] אל העברים י 37

[29] הראשונה אל הקורנתים טו 23-20

[30] בשורת יוחנן ה 29-28

[31] השנייה אל הקורינתים ה 10

[32] טיטוס ב 14-11

To Top ↑