זהו שיעור לדוגמה מהמדריך למורה. במדריך למורה תמצא רעיונות כיצד ללמד את השיעור בצורה אינטראקטיבית, כיצד להשתמש בחומרי ההמחשה כחלק אינטגראלי מהשיעור ומה לעשות עם דף העבודה שנועד לעזור לילדים לחזק את הנלמד בשיעור.

העוגן 3 למורה פרק ב

העוגן 3 למורה תוכן עיניינים

העוגן 3 לתלמיד דוגמה

אמצעי המחשה לדוגמה טבילה

כתיבת תגובה